Aktiviteter

 

 


Demonstration af succefuld metode til udnyttelse af halm i biogasanlæg

Oktober 2019

På Viftrupgård ved Spjald har Knud og Kasper Christensen udviklet en succesrig metode til at udnytte halm og efterafgrøde/efterslæt som biomasse til deres biogasanlæg.
Ved at skårlægge en høj stub sammen med græsset i efterafgrøden og ensilere det samlet, får de en ensilage, der er nem at føde ind i biogasanlægget, og som giver en masse gas. Derved bliver det også en økonomisk interessant produktion oven i hovedafgrøden.

Det system vil der blive mulighed for at få demonstreret, når årets biomassehøst skal bjærges inden for de næste par uger.

Er du interesseret i at overvære demonstrationen på Viftrupgård, kan du sende en mail til Erik Fog, landskonsulent hos Seges, på erf@seges.dk. Du vil få besked pr. mail, når vi kender tid og sted, da det vil afhænge af vejret.
Der vil også blive mulighed for at se biogasanlægget, der er designet til at kunne tage store mængder plantemateriale og dybstrøelse.

Demonstrationen er et led i projektet ”Rationel bjærgning og håndtering af halm og efterafgrøder til biogasproduktion” med finansiering fra Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi.
Projektet ledes af Kurt Hjort-Gregersen, Seniorspecialist i AgroTech, Teknologisk Institut.


Afsluttende seminar

Den 15. april 2020 afholdes et afsluttende seminar, hvor resultatet fra alle projekterne fremlægges, og der planlægges desuden en workshop. 

Seminariet afholdes på Aarhus Universitet i Foulum på Blichers Alle 20, 8830 Tjele. 

Progammet opdateres.