Aktiviteter

UDSAT: Afsluttende seminar - Bioøkonomiske muligheder i græsprotein, biogas og biomasser, 15. april 2020

Arrangementet er blevet udsat.

På grund af Corana situationen bliver det planlagte arrangement til afholdelse d. 15. april hos Aarhus Universitet i Foulum udskudt. Der arbejdes på at finde en ny dato til afholdelse af seminaret i efteråret. Vi beklager meget den ulejlighed dette medfører, men ser frem til at kunne gennemføre arrangementet, når situationen har normaliseret sig.

Præsentation af resultater og erfaringer fra 11 pionerprojekter under Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi

Nye bioøkonomiske løsninger bliver vigtige for fremtidens grønne erhverv. I Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi har en række virksomheder, universitetsafdelinger og vidensinstitutioner siden 2017 gennemført 11 projekter, som hver for sig har afdækket forskellige muligheder for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.

Kom og bliv inspireret og udbyg dit netværk, så du også kan få andel i bioøkonomiens muligheder.

Program: (Der vil være poster udstilling i alle pauser.)

9.30
Registrering, kaffe og udstilling af posters

10.00
Velkomst og præsentation af Udviklingsprogrammet for Bioøkonomi under Region Midtjylland v/ Michael Støckler, Agro Business Park

10.10
Udvikling af en græsproteinfabrik i GreenLab Skive v/ Mette Lübeck, Aalborg Universitet, BiomassProtein ApS

10.25
Ny teknik til at høste enggræs til bioraffinering v/ Ole Green, AgroIntelli

10.40
Skræddersyet GræsProtein Anlæg v/ Daniel Schou Jensen, Projektchef R&D Engineering A/S

10.55
Protein fra grøn biomasse til fødevarer v/ Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for fødevarer, Aarhus Universitet

11.10
Fælles drøftelse af mulighederne i græsprotein

11.30
Frokost

12.30
Bæredygtige vækstsubstrater til planteproduktion v/ Søren Ugilt Larsen, seniorspecialist, Teknologisk Institut

12.45
Mere værdi af korn ved raffinering af kliddet v/ Anne Christine Steenkjær Hastrup, sektionsleder, Teknologisk Institut

13.00
Mindre metan fra køerne ved at fodre med alger v/ Jørgen Hinge, seniorspecialist,Teknologisk Institut

13.15
Fælles diskussion af mulighederne i nye anvendelser af bio-produkter

13.30
Kaffepause

14.00
Halm og efterafgrøde høstet sammen til biogas v/ Kurt Hjort Gregersen, Teknologisk Institut, AgroTech

14.15
Biologisk forbehandling af biomasse v/ Peter Fritsen, Kriska BioTech ApS

14.30
Bedre funktion i biogasanlægget ved forbehandling af halm og fjernelse af sand v/ Svend Hoff, direktør, AST - Advanced Substrate Technologies A/S

14.45
Næringsstoffordeling ved forskellige metoder til separation af afgasset gylle v/ Søren Ugilt Larsen, seniorspecialist, Teknologisk Institut

15.00
Oversigt over teknologier til optimering af biogasproduktion v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

15.15
Fælles drøftelse af biogastiltag

15.30
Sådan har virksomhederne taget imod udviklingsprogrammet – en evaluering v/ Martin Hvarregaard Thorsøe, Aarhus Universitet

15.45
Bioøkonomiske tiltag på vejen mod bæredygtighedsmålene v/ Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet

16.00
Afslutning og udstilling af posters

Tilmelding senest d. 10. april via linket her

Seminariet afholdes på Aarhus Universitet i Foulum på Blichers Alle 20, 8830 Tjele.