Aktiviteter

Åbent hus: Optimal forbehandling af halm og andre tungt omsættelige biomasser til biogasproduktion, 7. oktober 2020

Teknologisk Institut og Århus Universitet inviterer til åbent hus: Onsdag d. 7. oktober kl. 9-15 på biogasanlægget i Foulum, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele

Teknologisk Institut og Århus Universitet, Foulum, gennemfører, sammen med en række virksomhedspartnere, for øjeblikket projektet:

Optimal forbehandling af halm og andre tungt omsættelige biomasser til biogasproduktion. Projektet er støttet af Food & Bio Cluster Denmark.

I projektet testes forskellige forbehandlingsmetoder for deres effekt på neddeling af halm mv. og dermed deres effekt på biogasproduktionen.

På dagen vil det være muligt at se en tysk maskine fra Weber Entech i drift, der virker ved ultralyd. https://youtu.be/E3erAZR0500

Desuden vil Vogelsang fremvise sin ”DisRuptor”, som tidligere er blevet testet i projektet med gode resultater. https://www.vogelsang.info/int/products/disintegration/disruptor/. DisRuptoren er en mekanisk neddeling af halm og fibre i en gyllestrøm.

Endelig kan man se Vogelsangs ”BioCrack II”, som er den sidste teknologi, der skal testes i projektet: https://www.vogelsang.info/int/products/disintegration/biocrack/. BioCrack fungerer ved en elektrisk påvirkning af halm og fibre i en gyllestrøm

Alle teknologier, der vises, fungerer ved at blive sat ind i en gyllestrøm fra reaktorens flydelag og pumpes efterfølgende tilbage til reaktoren. Partner i projektet, Astech, har en egentlig forbehandlingsteknologi, der også er testet i projektet, men som ikke udstilles på dagen

Århus Universitet vil fremlægge de foreløbige resultater for de testede teknologier.

Af hensyn til Covid 19 er det nødvendigt med tilmelding på mail til kuhj@teknologisk.dk

Skriv venligst om du kommer kl. 9.00, 11.00, 13.00 eller 15.00. Der må højst være 20 pers/hold, så først til mølle.


Afsluttende seminar - Bioøkonomiske muligheder i græsprotein, biogas og biomasser, 26. oktober 2020

Præsentation af resultater og erfaringer fra 11 pionerprojekter under Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi.

Nye bioøkonomiske løsninger bliver vigtige for fremtidens grønne erhverv. I Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi har en række virksomheder, universitetsafdelinger og vidensinstitutioner siden 2017 gennemført 11 projekter, som hver for sig har afdækket forskellige muligheder for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.

Online deltagelse:
Arrangementet foregår online via Microsoft Teams og linket til deltagelse udsendes via mail to dage før. Deltagelse er gratis.

Program:

10.00                
Opkobling via Teams

10.05                
Velkomst og præsentation af Udviklingsprogrammet for Bioøkonomi under Region Midtjylland v/ Michael Støckler, Food & Bio Cluster Denmark

10.10                
Udvikling af en græsproteinfabrik i GreenLab Skive v/ Mette Lübeck, Aalborg Universitet, BiomassProtein ApS

10.25                
Ny teknik til at høste enggræs til bioraffinering v/ Ole Green, AgroIntelli

10.40                
Skræddersyet GræsProtein Anlæg v/ Mads Busk Larsen, R&D Engineering A/S

10.55                
Protein fra grøn biomasse til fødevarer v/ Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for fødevarer, Aarhus Universitet

11.10                
Svar på spørgsmål

11.30                
Frokost

12.30                
Bæredygtige vækstsubstrater til planteproduktion v/ Søren Ugilt Larsen, seniorspecialist, Teknologisk Institut

12.45                
Mere værdi af korn ved raffinering af kliddet v/ Anne Christine Steenkjær Hastrup, sektionsleder, Teknologisk Institut

13.00                
Mindre metan fra køerne ved at fodre med alger v/ Jørgen Hinge, seniorspecialist,Teknologisk Institut

13.15                
Svar på spørgsmål

13.30                
Kaffepause

14.00                
Halm og efterafgrøde høstet sammen til biogas v/ Kurt Hjort Gregersen, Teknologisk Institut, AgroTech

14.15                
Biologisk forbehandling af biomasse v/Peter Fritsen, Kriska BioTech ApS

14.30                
Bedre funktion i biogasanlægget ved forbehandling af halm og fjernelse af sand v/ Svend Hoff, direktør, AST - Advanced Substrate Technologies A/S

14.45                
Næringsstoffordeling ved forskellige metoder til separation af afgasset gylle v/ Søren Ugilt Larsen, seniorspecialist, Teknologisk Institut                                                                   

15.00                
Oversigt over teknologier til optimering af biogas produktion v/ Henrik B. Møller, Aarhus Universitet

15.15                
Svar på spørgsmål

15.30                
Sådan har virksomhederne taget imod udviklingsprogrammet – en evaluering v/ Martin Hvarregaard Thorsøe, Aarhus Universitet 
                                                              
15.45                
Bioøkonomiske tiltag på vejen mod bæredygtighedsmålene v/ Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet

16.00                
Afslutning

Tilmelding senest d. 22. oktober via linket her